Paieška

Korupcijos prevencija

Antikorupcijnių švietimo renginių planai

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (KPKC) įkurtas 1995 m. liepos 15 d. Tai viena didžiausių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų Lietuvoje.

Nuo 1995 m. pradėti organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai pedagogams ir vadovams.

2001 m. Centre atidaryta biblioteka – informacinis centras erdviose, jaukiose patalpose su patogia darbui vieta, naujausia edukacine literatūra, kompiuteriu, internetu.

2001 m. Centre įkurtas regioninis vokiečių kalbos kvalifikacijos kėlimo centras, kurį remia Roberto Bošo fondas ir Getės institutas.

2004 m. patvirtinus naujus nuostatus, Centras pradėjo organizuoti ne tik švietimo, bet ir kultūros, sporto bei kitų socialinių grupių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo renginius.

2005 m. Centras tapo įgaliotuoju ECDL testavimo centru, kuriame mokytojai ir kiti suaugusieji gali įgyti Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimą.

2005 m. Centras – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narys.

2005 m. pradėti organizuoti užsienio kalbų kursai švietimo ir ugdymo įstaigų vadovams, mokytojams bei miesto bendruomenei.

2007 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras – pirmasis Lietuvoje akredituotas centras. Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 001 išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007-09-20 įsakymu Nr. ISAK-1851.

2007 m. Centre organizuojamos metodinės dienos, kuriose Kauno miesto mokytojai dalinasi gerąja patirtimi ir sėkmingais savo veiklos pavyzdžiais. Išleidžiamas parodos katalogas, konferencijos straipsnių ir pranešimų rinkinys.

2008 m. Centras ypatingai didelį dėmesį skiria pedagogams – senjorams. Jiems vedami įvairūs kursai bei mokymai. 2013 m. įsteigtas Trečiojo amžiaus universitetas (TAU). Fakultetai: sveikatos, bendrakultūrinis, kūrybinių dirbtuvių.

2009 m. Centras įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, pradėti organizuoti mokymai valstybės tarnautojams.

2013 m. Centras akredituotas pakartotinai. Pažymėjimas AP Nr. 046 išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013-12-05 įsakymu Nr. V-1196.

2013 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre sukurta, įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema (pagal ISO 9001:2008 standarto reikalavimus).

2014 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras įdiegė elektroninę renginių dalyvių registravimo(si) sistemą.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro darbuotojai kartu su Kauno miesto Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos, Švietimo ir ugdymo skyriaus, Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovais ir specialistais dalyvauja mokyklų išorinio vertinimo, vykusio konkrečioje mokykloje, aptarimuose.

Teisės aktai

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (KPKC) įkurtas 1995 m. liepos 15 d. Tai viena didžiausių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų Lietuvoje.